På gång

Det här händer i Skorped

Här hittar du information om sådant som rör samtliga Skorpedsbor på något sätt. Den information som listas här nedan har tidigare funnits på startsidan, kallat “Aktuellt”, men flyttats hit för att hålla startsidan kortfattad.


Information angående
Europaparlamentsvalet 2024

Nu är det snart dags för Europaparlamentsvalet 2024 och du kommer kunna förtidsrösta i Skorped. Var god se denna länk för öppettider i Skorped: Öppettider för förtidsröstning

Hälsar
Valnämnden, Örnsköldsviks kommun

Inlagt datum: 2024-05-18


Information angående
Nätraåns kanotled

Till dej som markägare intill Nätraån

Bygdsam Nätradalen vill tillsammans med markägare, föreningar, företag och privatpersoner återskapa Nätraåns kanotled. För att se om det är möjligt behöver vi göra en ansökan om strandskyddsdispens. Hjälp oss sprida ordet!

En ansökan om strandskyddsdispens görs för att få veta OM det är tillåtet att göra insatser kring Nätraån för att göra den farbar som kanotled igen.

Vi kommer att göra EN ansökan som gäller för hela ån från kanotledens start till Bysjön. Oavsett utfall på ansökan kommer INGA åtgärder att göras förrän berörd markägare blivit tillfrågad.

Tyvärr är det allt för många markägare (runt 900 st) för att kunna kontakta alla enskilt varför vi behöver er hjälp att sprida ordet.

Bygdsam Nätradalen har haft ett flertal möten med intressenter kring Nätraån och alla är positiva till att undersöka möjligheterna för Nätraåns fortlevnad som kanotled. Vi har även haft dialog med kommunen om samverkan kring de stugor och vindskydd som finns efter leden.

Vill du vara med i den grupp som fortsättningsvis kommer att jobba med frågan? Skicka ett mail till kontakt@bygdsamnatradalen.se för att få inbjudan till nästa möte.

Har du synpunkter, inspel eller värdefulla kontakter så tveka inte att kontakta oss.

Hälsar
Bygdsam Nätradalen via Skorpeds fvof

Inlagt datum: 2024-03-29


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Nytt Swish-nummer

Tidigare under våren delades våra inbetalningskort ut till samtliga hushåll inom Skorpedsbygden så att de som skulle vilja bli medlem i föreningen lätt kan bli det genom att betala till antingen bankgirot eller Swish-numret som står på avin.

Vi måste tyvärr meddela att det står fel Swish-nummer på inbetalningsavin.
Vårt nya Swish-nummer är 123 436 16 63 och inte det som står på avin.

Hälsar
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Inlagt datum: 2023-04-29


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Marknadsstånd lånas ut gratis

Marknadsstånd

Intresseföreningen har fem marknadsstånd som föreningens medlemmar och Skorpedsförankrade föreningar kan låna gratis. Du kontaktar styrelsen för att boka.
Är du inte medlem i Intresseföreningen blir du det genom att betala in medlemsavgiften 100 kr/hushåll till bankgiro 5923-6521.

Hälsar
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Inlagt datum: 2022-09-21


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Inför valet: Vad vill partierna för Skorped?

Lyssna på vad våra partier tycker om det som är viktigt för Skorpedsbygden!
Söndag 28/8 klockan 18:00 i Baptistkyrkan, Skorpedsvägen 21.
Fika.
Varmt välkomna!

Hälsar
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Inlagt datum: 2022-08-10


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Skorpedsbygdens fyra välkomstskyltar är ommålade och några av dem har satts upp igen, medan några står på tur att skruvas upp.

Intresseföreningen Skorpeds Framtid riktar ett stort tack till Jenny Hellström för hennes ideella arbete med ommålningen. Jenny har gjort ett fantastiskt fint jobb med skyltarna, och i samband med Intresseföreningens årsmöte den 22/3 passade styrelsen på att visa sin uppskattning och tacka henne på plats.

Hälsar
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Inlagt datum: 2022-03-27


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Du kanske redan har märkt att Skorpedsbygdens välkomstskyltar plockats ned?

Om inte, så kan vi glatt meddela att vi tagit ned alla fyra skyltar för ommålning.

Ommålningen görs helt ideellt och det är vår förening mycket tacksam för. När allt är klart kommer de återigen att sättas upp på sina platser.

Hälsar
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Inlagt datum: 2021-07-18


Information från
Skorpeds Majblommeförening

Nu säljer eleverna på Skorpedskolan majblommor och de hoppas att just Du vill köpa majblommor av dem. På det sättet hjälper Du till genom att motverka barnfattigdomen i Sverige, något som drabbar ungefär vart tionde barn.

Eftersom coronapandemin pågår så får inte eleverna gå runt med de gröna majblomme-väskorna och sälja som förut, utan all försäljning sker istället online i deras blombutik.

Skorpedskolan får 20% av försäljningen och 40% går till Skorpeds Majblommeförening för direkt ekonomiskt stöd inom Skorpedsbygden. Resterande 40% går till Majblommans Riksförbund för bl a stöd till lokalföreningar.

Blombutiken är öppen till söndag 2 maj och Du hittar Skorpedskolans blombutik via den här länken:
https://majblomman.shop/skorpedskoleelevernas

Tack för Ditt stöd!

Hälsar
Skorpeds Majblommeförening

Inlagt datum: 2021-04-21


Information från
Skorpeds församlingsråd

Du kanske redan har sett att det händer saker med Skorpeds kyrka och undrat vad som pågår?

Glädjande nog kan vi tala om att det pågår en upprustning av vår kyrka.

Hälsar
Skorpeds församlingsråd

Inlagt datum: 2021-04-14


Information från
Skorpeds församlingsråd

Snart är det jul och p g a coronasituationen så blir årets julfirande annorlunda.

Det gäller även för kyrkan och alla gudstjänster som hålls kring jul, som ett komplement till årets JULOTTA, som i år inte kan ske traditionsenligt, så vill vi i Skorpeds församling lysa upp i mörkret genom att tända upp marschaller genom vår bygd på juldagsmorgonen.

DU som kan tänka dej hjälpa till med att ansvara för en sträcka, (Svenska Kyrkan tillhandahåller marschallerna), hör av dej till Kristina Wigren 070-320 96 44.

Med önskan om en GOD JUL
Skorpeds församlingsråd,
Fredrik, Kristina, Sara-Eva, Erik, Örjan, Anna-Greta, Ove, Emelia, Sven-Olov

Inlagt datum: 2020-12-05


Information från
arbetsgruppen kring Skorpeds hemtjänst och servicecenter,
genom Intresseföreningen Skorpeds Framtid (ISF)

Våren 2019 kallade Intresseföreningen Skorpeds Framtid till ett möte med Skorpedsbygdens föreningar för att diskutera kommunens planer på att flytta hemtjänstpersonalens utgångspunkt från Skorped till Sidensjö och att avveckla Skorpeds Servicecenter. Efter detta bildades en arbetsgrupp som arrangerade ett samhällsmöte i oktober 2019. Gruppen har jobbat vidare utifrån det som sades på detta möte, och planen var att kalla till ett andra samhällsmöte under mars i år, dels för att informera om nuläget, men framförallt för att förankra våra tankar och visioner. Eftersom vi är mitt i problematiken med coronaviruset har vi beslutat att avvakta med samhällsmötet till efter sommaren, och i stället vill vi informera på detta sätt.

Arbetsgruppens mål är att under 2020 ta fram ett förslag på vision, strategi och kostnadsplan för ett övertagande av Skorpeds Servicecenter, att bl a planera för ett trygghetsboende som då förslagsvis ägs av Skorpedsbygden liknande bymacken. En viktig förutsättning är att det kan bli ekonomiskt bärkraftigt, det måste kunna bära kostnaden för underhåll, vaktmästare och städning. På sikt vill vi även jobba för att kunna ha privat hemtjänst som utgår från Skorped.

Glädjande är att vår arbetsgrupp sökte och fick ett bidrag på 20 000 kronor från Bygdsam Anundsjö för en studieresa till Kallbygden i Åre kommun, Jämtland. Vi var sex personer som åkte till Kall en helg i februari. Kallbygden består av centralorten Kall och omkringliggande byar med cirka 500 invånare. Bygden påminner mycket om Skorpedsbygdens situation på så vis att de kämpar för att behålla den kommunala servicen, tjänstemännen har för stor makt i förhållande till politikerna och det är svårt att få fram de verkliga kostnaderna inför beslut om nedskärningar. De vi pratade med påpekade vikten av att ha bra kontakter med kommunala nämnder och personer som har god insyn i ekonomisystemen.

Det som gjorde starkast intryck på oss var hur de lyckats prioritera och genomföra ett 30‑tal investeringsprojekt inom Kallbygden. Årliga prioriteringar görs sedan starten 1991, i nära samarbete med sex olika byalag med två representanter från varje by, det för att få ett bredare engagemang som gagnar hela bygden. Fokus är på skola, affär och äldreomsorg men även övrig service, t ex var de tidigt ute med eget trådlöst bredbandsnät och nu har de byggt ett eget markbundet fibernät med investering från vattenkraftens årliga bygdemedel. Huspriserna har fördubblats som ett resultat av det engagemang, den framtidstro, kompetens och vilja som finns inom bygden.

Vår arbetsgrupp har även sökt och fått beviljat 25 000 kr från kyrkorådet, Anundsjö Skorped pastorat. Pengarna är tänkta att användas för att göra en förstudie om vilka investeringar som krävs för att minska på servicecentrets energikostnader. Vi tror att en väl genomarbetad förstudie ökar möjligheterna att kunna söka och få investeringsbidrag.

Vi tror på ett gemensamt ägande som gagnar hela Skorpedsbygden. Alternativet är att inget görs, låta chansen gå oss förbi och se vad som händer. Vi har kommunen med oss om vi startar ett eget trygghetsboende men vad det innebär i praktiken och vad kommunen kan erbjuda vet vi inte ännu. Vi behöver först planera för ett andra samhällsmöte och förankra våra planer med Skorpedsbygden, något vi återkommer om i slutet av sommaren.

Vill du komma i kontakt med oss i arbetsgruppen så får du gärna skicka ett mejl.

E-postadress till arbetsgruppen:
​servicecenter @ skorped.se

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
arbetsgruppen för Skorpeds hemtjänst, Träffpunkten Skorped och Skorpeds Servicecenter

Inlagt datum: 2020-04-12


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Nu håller Övik Energi AB (ÖE) på att färdigställa inkopplingen av fiber på många håll, och fler och fler börjar att använda den. Det är vi i fiberföreningen glada för, men ännu gladare är vi för att det blir ytterligare en utbyggnadsetapp: Alla som bodde lite för långt ifrån den ortssammanbindande fibern i förra omgången och även de som bor i Önskan och delar av Lännäs ska ha fått ett erbjudande om att ansluta sig.

Tyvärr så har anmälningstiden varit kort och informationen har inte varit så bra som man skulle önska sig. Vi har också fått frågor om hur det går för de som ännu inte fått något erbjudande. Fiberföreningen vill därför kalla till ett informationsmöte med frågestund  Baptistkyrkan i Skorped lördag den 11 januari klockan 09:00. Vi hoppas kunna ha med både någon som kan förklara mer om varför fibertekniken är viktig, någon från ÖE som kan förklara hur de har tänkt genomföra projektet och i bästa fall också någon från kommunen som kan berätta vad de gör för att även återstående byar ska kunna erbjudas anslutning.

Mötet är främst till för de som har frågor om det senaste anslutningserbjudandet och de som ännu inte fått något erbjudande, men alla medlemmar är varmt välkomna till baptistkyrkan på lördag. Föreningen bjuder på frukost.

E-postadress till föreningen Fiber till Skorped:
skorpedsfiber @ gmail.com

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2020-01-05


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Föreningen har haft en idélåda som suttit under anslagstavlan inne i Skorpeds centrum. Lådan sattes upp för många år sedan för att du som bor i Skorped eller besöker vår bygd skulle kunna lämna idéer och synpunkter om Skorpedsbygden.

Intresseföreningen har med jämna mellanrum kollat om det lämnats något i lådan.

Nu har vi i styrelsen beslutat att plocka ned lådan eftersom den inte använts på flera år. Istället kan du nå oss genom att mejla.

E-postadress till Intresseföreningen Skorpeds Framtid:
framtid @ skorped.se

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
styrelsen

Inlagt datum: 2019-12-03


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Många Skorpedsbor har i dagarna fått hem ett brev med ett erbjudande om att få fiber till sin fastighet. Tillsammans med erbjudandet finns också en inbjudan till en fiberträff i Skorped, men det har smugit in sig ett fel gällande tidpunkten i deras utskick, följande tidpunkt är den rätta:

Övik Energi AB (ÖE) är på plats på Skorpeds Servicecenter
måndag den 18 november kl 15:00-19:00
Passa på att titta in till det informationstillfället om du har frågor om avtalet!

Örnsköldsviks kommun och ÖE har lagt ned mycket arbete för att göra denna utbyggnad möjlig, och från fiberföreningen är vi glada åt att de flesta av de som blev utan i förra omgången nu kan erbjudas en anslutning. Avtalen skiljer sig dock något från förra omgången, och vi vill reda ut ett par saker som vi har fått frågor om:

Flera har noterat att priset har gått upp med några tusenlappar. Från fiberföreningens sida tycker vi att det är olyckligt, men det har att göra med att det läggs ned mycket fiber runt om i landet och att kostnaderna i och med det har gått upp ordentligt. Positivt är dock att ÖE har försökt jämna ut skillnaden mellan stad och landsbygd, så priset är detsamma som för en ny anslutning i centrala Örnsköldsvik. Det finns heller ingen bindningstid i det nya avtalet och det kommer knappast att bli billigare, så vi hoppas att alla som vill ha fiber gör en beställning.

Det finns en skrivning i de allmänna villkoren om att “Övik Energi förbehåller sig rätten att inte etablera beställd fibernätsanslutning om säljmålen inom området inte uppnåtts”, och flera har frågat om den som skriver på avtalet nu verkligen kommer att få fiber. Vi har frågat ÖE vad de menar med detta, och svaret är att ÖE kommer att leverera fiber till alla fastboende som gör en beställning, men att det är mer osäkert om alla fritidshus kommer att kunna anslutas.

Sprid gärna denna information vidare!

E-postadress till föreningen Fiber till Skorped:
​skorpedsfiber @ gmail.com

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2019-11-17


Information från
arbetsgruppen kring Skorpeds hemtjänst och servicecenter,
genom Intresseföreningen Skorpeds Framtid (ISF)

Det var god uppslutning till samhällsmötet.
Foto: David Söderlund

Det blev fullsatt på mötet om hemtjänsten, träffpunkten och Skorpeds servicecenter i söndags. Ett stort tack till alla som kom – det är mycket värt att se att Skorpedsborna sluter upp! Tack också till Tomas för sång och musik, Anundsjö Skorped pastorat som hjälpte till med inbjudan och Skorpeds Baptistförsamling som lånade ut lokalen.

Närmast så kommer vi i arbetsgruppen nu att gå igenom de idéer som kommit in och fundera på hur vi bäst ska gå vidare. Vi återkommer med mer information om det senare.

Vill du komma i kontakt med oss i arbetsgruppen så får du gärna skicka ett mejl.

E-postadress till arbetsgruppen:
​servicecenter @ skorped.se

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
arbetsgruppen för Skorpeds hemtjänst, Träffpunkten Skorped och Skorpeds Servicecenter

Inlagt datum: 2019-10-24


Information från
arbetsgruppen kring Skorpeds hemtjänst och servicecenter,
genom Intresseföreningen Skorpeds Framtid (ISF)

ISF:s styrelse har sett med oro på det som uppfattas som en ambition från kommunens sida att montera ned den kommunala verksamheten i Skorped, och när information om att man kommer att lägga ned hemtjänstens arbetsställe i Skorped och flytta tjänsterna till Sidensjö uppdagades så var det dags att agera.

Efter ett föreningsmöte i våras bildades en arbetsgrupp inom ISF med representanter från bygdens föreningar som har till syfte att arbeta för att kommunen ska ta sitt ansvar för kommunala byggnader och arbetstillfällen som finns i Skorped, och att parallellt med detta titta på lösningar där vi i bygden själva får ett större inflytande över verksamheten. Från mötet skickades en gemensam skrivelse till kommunen med en begäran om att man stoppar den planerade flytten och tar initiativ till en dialog, med målsättningen att hitta en bättre lösning.

Arbetsgruppen har sedan dess haft möten med beslutsfattande tjänstemän och politiker och nått viss framgång i syfte att få dem att häva beslutet om flytten av Skorpeds hemtjänstpersonal till Sidensjö. Vissa framsteg har gjorts, men än så länge så kvarstår beslutet. Vidare har arbetsgruppen skickat en skrivelse direkt till kommunstyrelsens ordförande med ett antal konkreta frågor som vi väntar svar på.

Arbetsgruppen planerar nu att som nästa steg hålla ett samhällsmöte:
söndag 20 oktober 18:00-20:00 i Skorpeds baptistkyrka
Vi kommer informera om det vi vet om både flytten av Skorpeds hemtjänstpersonal, den information vi har om Träffpunkten Skorped och nuläget när det gäller Skorpeds Servicecenter.
Välkommen!

Vill du komma i kontakt med oss i arbetsgruppen så får du gärna skicka ett mejl.

E-postadress till arbetsgruppen:
​servicecenter @ skorped.se

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
arbetsgruppen för Skorpeds hemtjänst, Träffpunkten Skorped och Skorpeds Servicecenter

Inlagt datum: 2019-10-06


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Nu är det dags för årsmöte i vår fiberförening, och alla medlemmar är varmt välkomna till Baptistkyrkan söndagen den 9 juni klockan 18:00!

Vi är glada över att Länsstyrelsen har beviljat ytterligare medel för vårt område, och utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar så kommer det att bli information om detta och om hur planerna för den fortsatta utbyggnaden ser ut. Föreningen bjuder på fika, och det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor.

E-postadress till föreningen Fiber till Skorped:
​skorpedsfiber @ gmail.com

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2019-05-13


Information från
föreningen Fiber till Skorped

I veckan så kom det ett roligt besked från Region Västernorrland: Övik Energi AB (ÖE) har fått bifall på sin ansökan om stöd för utbyggnad av fiber i vårt område!

Det betyder att alla fastigheter längs det ortsammanbindande nätet mellan Sidensjö och Skorped som låg för långt ifrån för att kunna anslutas i förra omgången kommer att erbjudas en fiberanslutning, liksom de som bor längs vägen upp till Önskan och de som ligger på Skorpedssidan av järnvägsövergången i Lännäs. Det enda som återstår nu är från järnvägsövergången och upp till Aspeå, vilket kommunen och ÖE jobbar vidare med för att hitta ett sätt att finansiera, och det verkar som att man har gott hopp om att lösa den saken också.

Mer information om detta kommer så småningom, men vi vill rikta ett stort tack till alla som har slutit upp för att detta ska bli möjligt. Alla Skorpedsbor ska vara stolta över den sammanhållning som vi har i vår bygd.

E-postadress till föreningen Fiber till Skorped:
​skorpedsfiber @ gmail.com

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2019-04-01


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Vi vill tacka alla Skorpedsbor, Sidensjö Sparbank och Nätraälven Skog för de bidrag samt sponsorpengar ni gett till förmån för hjärtstartaren i Skorped centrum.

Med de pengarna har ni gjort det möjligt för Intresseföreningen att byta elektroder och det långtidsverkande batteriet i hjärtstartaren så att allt är nytt och fräscht.

Vi säger ett stort TACK till er alla!

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Bild: Sidensjö Sparbank
Bild: Nätraälven Skog

Inlagt datum: 2018-11-16


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Som alla säkert har sett så jobbar Övik Energi AB (ÖE) för fullt med att gräva ned fiber mellan Sidensjö och Skorped, och nu har man också börjat förbereda för att gräva in till de enskilda fastigheterna. Ni som har beställt en fiberanslutning kommer att bli kontaktade av entreprenören för att bestämma hur fibern ska grävas ned på er fastighet. Alla berörda ska ha fått ett brev som berättar mer om det.

Örnsköldsviks kommun och ÖE har också arbetat med planeringen för nästa år, och planen är att bygga vidare så att alla upp till Lännäs och Önskan ska få möjlighet till fiberanslutning under 2019. Vi hade hoppats att det skulle lösa sej även för byarna väster om Lännäs, men de har inte lyckats få med det i den här omgången.

Det har varit stor tidspress på planeringsarbetet, och därför har ÖE ännu inte hunnit skicka ut någon påminnelse om att tiden för att beställa snart är ute för de som ingår i årets utbyggnad. En påminnelse ska komma nu i dagarna, och eftersom den blivit försenad har man lovat att förlänga tidsfristen för beställning till den 20 oktober.

Kom alltså ihåg att höra av dej till ÖE innan den 20 oktober om du vill ha fiber och ännu inte har tackat ja till erbjudandet från dem. Kontaktuppgifter finns på ÖE:s webbsida Kontakta oss.

E-postadress till föreningen Fiber till Skorped:
​skorpedsfiber @ gmail.com

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2018-10-03


Information från
Valnämnden i Örnsköldsviks kommun

Inför det kommande valet 2018 konstaterades att antalet röstande i Skorpeds valdistrikt underskred det rekommenderade antalet och därför fattade Kommunfullmäktige ett beslut om att slå ihop Sidensjö och Skorped till ett valdistrikt. Detta för att minimera risken att valhemligheten röjs, vilket kan ske om antalet röstande är för få.

Som en service till de boende i Skorped anordnas ett särskilt röstmottagningsställe dit endast röstande i valdistriktet Sidensjö Skorped kan gå för att rösta på valdagen. Röstningslokalen är i Skorpedskolan och hålls öppen på valdagen söndag 9 september kl 10:00-12:00 samt 14:00-16:00. Motsvarande förutsättningar finns på ytterligare tre ställen i kommunen (Skalmsjö, Solberg, Trehörningsjö).

Observera

Du som kommer till Skorpedskolan på valdagen SKA ta med röstkort och id-handling.

En olycklig omständighet som uppstått är att Valmyndigheten har beslutat att inte ange öppettider för de förtidsröstningsställen som anges som lämpliga på röstkorten. Här blir, som ni säkert noterat, Skorpedsborna utan information om när det finns möjlighet att rösta i Skorped på valdagen.

Hälsar
Valnämnden

Inlagt datum: 2018-08-29


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Semestertiden lider mot sitt slut, och det är dags att börja jobba igen för många av oss. Så även för de som gräver ned fiber, och vi räknar med att det börjar grävas ned fiber här och var.

Några av oss i fiberföreningen var och pratade med Övik Energi AB (ÖE) innan sommaren, och de berättade några saker som kan vara intressant att känna till:

Det är klart med vilka som ska gräva ned fibern, och avsikten är att man ska hinna nå fram innan årsskiftet till alla som har skrivit avtal. En ambitiös tidplan, men vi hoppas att den håller!

Parallellt med detta så håller man på att planera för vad som ska göras under 2019. Som planerna såg ut just då så är ambitionen att bygga till resterande delar av vårt område, förutom Holm och Aspeå. Föreningen har poängterat att det är viktigt med en lösning även för dessa byar.

ÖE har förlängt tidsfristen för att beställa fiber inom det område som håller på att byggas ut just nu. Hör av dej till ÖE så snart som möjligt om du vill ha fiber och ännu inte har skrivit avtal med dem. Kontaktuppgifter finns på https://fibernat.ovikenergi.se/. Före den 1 oktober så gäller samma pris, efter det så blir det betydligt dyrare.

Har du frågor om markavtal, hur fibern ska dras eller liknande så är det dags att ta tag i detta nu, innan grävmaskinerna är på plats. Avtalsfrågor ska du prata med ÖE om, gäller det praktiska frågor om stamnätet så ska du ta kontakt med den entreprenör som ansvarar för detta – alla fastighetsägare längs sträckan ska ha fått kontaktinformation till dem. En annan entreprenör ansvarar för grävningen till enskilda fastigheter, och tills det kommer annat besked så ska man kontakta ÖE direkt om man har frågor som rör detta. Kontaktuppgifter finns på https://fibernat.ovikenergi.se/.

Hör av dej till någon i fiberföreningens styrelse om du har svårt att få svar på dina funderingar från ÖE eller deras entreprenörer så ska vi försöka att hjälpa till.

E-postadress till föreningen Fiber till Skorped:
​skorpedsfiber @ gmail.com

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2018-08-08


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Har du en peng över? Och vill stötta vår hjärtstartare?

Hjärtstartaren finns på ytterväggen av Skorpeds Servicecentrum och Intresseföreningen är den förening som håller koll på om något behöver fixas med den. För att hjärtstartaren ska vara i gott skick behöver batteriet och elektroder bytas regelbundet och Intresseföreningen har ett särskilt konto avsett för det, men kontot behöver fyllas på. Summan för årets batteribyte inklusive elektroder blir ca 3700 kr. Det är en kostnad som Intresseföreningen betalar, och vi gör det så gärna, men vi vädjar om ett bidrag från dig för att hjälpa oss på traven eftersom vårt hjärtstartarkonto inte täcker den kostnaden för närvarande.

Hjärtstartaren.
Foto: Kristina Wigren
Du som vill hjälpa oss kan antingen

* lägga din gåva i sparbössan som under begränsad tid finns på Konsum Närköp Skorped
* skänka en slant via Bankgiro 5923-6521, meddelande = Hjärta
* skänka en slant via Swish 123 220 02 85, meddelande = Hjärta

Varje krona räknas och är viktig för vår by!

Inlagt datum: 2018-05-27


Information från
Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Som en del av er kanske uppmärksammat så ägde Landsbygdsriksdagen 2018 rum i Fjällräven Center, Örnsköldsvik, helgen 18-20 maj. Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva! vars medlemmar består av lokala utvecklingsgrupper.

Fredagen bestod av flera bussresor som gick till olika ställen i länets kommuner, så kallade inspirationsresor. Örnsköldsvik var värdkommun för evenemanget och därför planerades flest inspirationsresor inom vår kommun.

Skorped fick möjlighet att vara med i samband med inspirationsresa nr 6 som kallades “Från världsarv till kulturarv” och texten för att locka bussresenärerna till Källarbackens Saga, där Skorped fick chans att prata om sin bygds utveckling, löd:
Vi tar del av utvecklingen i byn Skorped, ett arbete som ständigt engagerar dess invånare och bidrar till dess förenings- och företagstäthet. Skorped är också den by i länet som hade den mest positiva synen på sin egen by i Länsstyrelsen Västernorrlands enkätundersökning för några år sedan!

Texten har formulerats av Intresseföreningen Skorpeds Framtid efter att det stod klart att två Skorpedsbor kunde ställa upp och tala för Skorped.

Det sades många varma ord om Skorped och vår gemenskap. Att Skorped både är förenings- och företagstätt med all sin framgång framgick tydligt såväl som att Skorpedsbygden har många positiva egenskaper. Bland annat nämndes det att vi Skorpedsbor är beslutsamma och inte räds att ta tag i saker som uppstår för att själva lösa problem, att vi är bra på att engagera barn och ungdomar i det mesta som görs inom bygden så att både entusiasm och arrangemang lever vidare och inte minst nämndes det att vi är duktiga på att samla krafter för att genomföra våra idéer när vi bestämt oss för något.

Intresseföreningen riktar härmed ett stort tack till Nicklas Boström och Lars Hellgren för att de med bravur genomförde uppdraget att prata om Skorpedsbygden i samband med Landsbygdsriksdagen.

Skorped medverkar i Landsbygdsriksdagen 2018.
Foto: Kristina Wigren
Nicklas Boström.
Foto: Kristina Wigren
Lars Hellgren.
Foto: Kristina Wigren

Inlagt datum: 2018-05-26


Information från
en som värnar om Skorpedsbygdens gemenskap

Nu finns det möjlighet att ta sej en kaffekopp inne på byn i Skorped!
Det har nämligen installerats en kaffeautomat i lokalen Träffpunkten, Skorpeds Servicecenter, som är till för alla och så länge betalningen av kaffet sköts så kommer servicen finnas kvar.

NYTT!
Nu har det även fyllts på med grädd- och chokladpulver i automaten så det går att få sej en kopp kaffe med mjölk eller varm choklad.

Kostnad
2 kr/kopp som betalas kontant på plats i anvisad bytta

Självklart diskar du efter dej!

Planerar du hålla möte i Träffpunkten och vill använda kaffeautomaten under fikapausen så går det naturligtvis bra. Se bara till att föreningen eller du som bokat lokalen betalar för kaffet som bryggts.
För mötet kan du både använda kaffeautomaten och kaffebryggaren som står i Träffpunkten. Ta med eget kaffe för att använda kaffebryggaren.

Visst är det fantastiskt att alla kaffesugna numera kan stilla sitt kaffebegär genom att kika in på Träffpunkten och ta sej en kopp? Vem vet, du kanske får sällskap när du är på plats?

“Därför Skorped”

Inlagt datum: 2018-04-04
Informationen uppdaterad: 2018-04-17


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Informationsmöte angående fiberutbyggnaden i Skorped.
Foto: David Söderlund

Det hölls ett välbesökt möte söndag 25 februari med Övik Energi AB (ÖE) i Skorpeds Baptistkyrka. Roligt att så många kom – vi hoppas att alla har fått svar på sina frågor.

​Som de som var på mötet redan har hört så har ungefär hälften av fastighetsägarna i vårt område blivit erbjudna en fiberanslutning från ÖE under 2018. Läs igenom erbjudandet, och kom ihåg att svara innan torsdag 15 mars.

De som har mark som fibern behöver passera för att komma fram till en annan markägare har också fått ett markavtal som ÖE vill ha en underskrift på. Om du hör till dem så behöver du läsa igenom avtalet, ta kontakt med ÖE om det är något som är oklart eller inte fungerar, och när allt är klart skicka in avtalet.

Kunde du inte vara med på mötet den 25/2, eller om du har kommit på något mer som du skulle vilja få svar på så finns det kontaktinformation till ÖE på https://www.ovikenergi.se/kundservice (0660-789 03, fibernat @ ovikenergi.se). Om du vill så kan du också prata med någon i fiberföreningens styrelse, så försöker vi hjälpa till.

Vi i fiberstyrelsen kommer fortsätta att arbeta tillsammans med Örnsköldsviks kommun och ÖE för att alla i Skorped ska bli erbjudna fiber till sin fastighet till samma kostnad, och vi har gott hopp om att lyckas. Förhoppningsvis så finns det mer att berätta på föreningens årsmöte, söndag 6 maj. Boka in det datumet i almanackan redan nu!

​Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Nu finns även en e-postadress till föreningen Fiber till Skorped:
​skorpedsfiber @ gmail.com

Om du vill skicka e-post till någon av e-postadresserna ovan så använder du en av dem men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Inlagt datum: 2018-02-26


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Nu är det klart; det blir ett möte om fiberutbyggnaden söndag 25/2 kl 18:00 i Skorpeds Baptistkyrka. Vi hoppas att Övik Energi AB (ÖE) inte bara ska kunna berätta om den utbyggnad som ska göras under 2018, utan även om hur man planerar för 2019 och framöver, så mötet är öppet för alla som är intresserade av fiber.
Vi är övertygade om att det finns många som har frågor om avtalen och utbyggnaden, och ÖE kommer att vara på plats redan från kl 16:30 för att kunna svara på dem, så kom i god tid innan mötet. Skorpeds Sportklubbs damlag ordnar med fikat för kvällen, även om du inte har någon särskild fråga kan du sätta dig ned i kyrkans kafé och ha det trevligt en stund.

Redan nu vill vi passa på att göra ett par förtydliganden om utskicket från ÖE:

Ni som har fått möjlighet att beställa fiber för utbyggnad under 2018, tänk på att det är möjligt att kryssa för både ROT- och RUT-avdrag. Det ena gäller för grävningen och det andra för installation i hushållet.

Det har av misstag skickats ut svarskuvert till alla, även till er som kommer att få fiber senare, men det är bara ni som har fått ett avtalsförslag för utbyggnad under 2018 som behöver skicka in någonting.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2018-02-18


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Som vi har berättat tidigare så har förutsättningarna för utbyggnad av fibernät i Skorpedsbygden förändrats i och med att statsbidraget uteblir, men Övik Energi AB (ÖE) arbetar vidare, och många har fått ett utskick från ÖE i postlådan idag med en uppdatering till det avtal som vi tidigare skrivit under.

ÖE vill ha svar senast 2018-03-15, men vi förstår att det kan finnas frågor kring avtalen, och vi hoppas kunna arrangera ett informationsmöte med ÖE i god tid innan torsdag 15 mars. Inget är bestämt än, men reservera söndag 25 februari så länge och håll utkik både i postlådan och här på denna webbplats. Det kommer information så snart vi vet mer.

Så småningom så är det också dags för årsmöte i föreningen. Även detta kommer det mer information om.

Fundera gärna på:

Kanske är det någon som vill vara med och hjälpa till i föreningen? Prata i så fall med Ronald Tjernström, Ove Wigren eller Ulla Johansson som sitter i valberedningen.
Kanske är det någon som har idéer om vad föreningen ska ha för inriktning? Skriv i så fall ett förslag till årsmötet och lämna till ordförande i styrelsen. Kontaktuppgifter finns under fliken Fritid – Föreningsliv längst upp i menyraden.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2018-02-07

Information från
föreningen Fiber till Skorped

Övik Energi AB (ÖE) har blivit meddelade av Länsstyrelsen Västernorrland att den bidragsansökan som ÖE gjort inte kommer att beviljas. Ansökan har därför dragits tillbaka av ÖE för att kunna utforma en ny ansökan utifrån de nya förutsättningarna.

I dagsläget kommer ÖE att fullfölja sin grävning gällande det ortssammanbindande nätet 2018-2019, som sedan tidigare beviljats bidrag. De fastigheter som ligger efter grävningsarbetets sträcka för det ortssammanbindande nätets framfart kommer få erbjudande om inkoppling av ÖE i takt med att grävarbetet pågår. ÖE kommer att meddela varje fastighetsägare om hur möjligheterna till inkoppling ser ut för varje fastighet.

Efter att det ortssammanbindande nätet är byggt så är strategin att samla de fastigheter  som inte fått erbjudande om inkoppling på fibernätet. Man kommer därefter att upprätta och skicka in en ny bidragsansökan för dem till Länsstyrelsen Västernorrland för ny handläggning.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2018-01-21


Information från
föreningen Fiber till Skorped

Fiberföreningens styrelse finns representerad vid de projektmöten som sker med Övik Energi AB (ÖE) angående fiberutbyggnaden i Skorped med omnejd. Under det senaste projektmötet fick fiberstyrelsen veta att projektering pågår och preliminära grävkartor ska finnas tillgängliga innan jul 2017.

Fiberföreningen kommer få ta del av projektinformationen och grävkartorna, därefter kommer ÖE att skicka ut markavtal till berörda markägare under januari 2018.

Fastighetsägare som inte beställt fiberanslutning kan fortfarande göra det.

Tidsplan

2017

innan jul: fiberstyrelsen tar del av preliminära grävkartor

2018

januari: utskick av markavtal till markägare
1 mars: slutdatum för fiberbeställning till ordinarie pris
slutet av mars: projekteringsarbetet klart
maj: grävstart så snart tjälen gått ur marken

Önskemål om fiberanslutning efter slutet av mars 2018 innebär en dyrare kostnad.

Med vänlig hälsning
Fiberstyrelsen

Inlagt datum: 2017-11-14


Allmän information
om Stormyrberget vindkraftpark

Bild: Vattenfall AB

Klicka här för länk till Vattenfalls webbsida om projektet där du även kan se samtliga samlade dokument

Inlagt datum: 2017-11-03
Detta inlägg har skapats för att nå ut med allmän information om vad som berör Skorped med omnejd i någon form.
Observera att Intresseföreningen Skorpeds Framtid lagt in denna information utan att ta ställning i ämnet.