Ladda ner

Relevanta dokument för Skorped

Här nedan hittar du dokument relaterade till Skorped.


Stor turistfolder om Skorped
Stor turistfolder

Liten turistfolder om Skorped
Liten turistfolder

Skorpeds lokala utvecklingsplan
LUP

Föreningsblad för Intresseförening Skorpeds Framtid, Landsbygdsriksdagen 2018

Landsbygdsriksdagen är ett arrangemang som genomförs vartannat år av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva!.

Eftersom Intresseföreningen Skorpeds Framtid är medlem i det lokala Bygderådet i Örnsköldsvik (BRÖ) så är föreningen automatiskt medlem i den regionala länsavdelningen Länsbygderådet Västernorrland (tillika Hela Sverige Ska Leva! Västernorrland) samt dess riksorganisation Hela Sverige Ska Leva!.

Länsbygderådet Västernorrland erbjöd alla sina medlemmar möjligheten att synas med ett föreningsblad uppsatt på en monter i Fjällräven Center under Landsbygdsriksdagen, detta för att dess besökare ska få en glimt av vårt rika föreningsliv. Vi nappade på erbjudandet och fick hjälp med layouten.

Vi hoppas att många av besökarna såg och läste vårt föreningsblad.
Här nedan ser du hur det blev.
Föreningsblad ISF

Även följande föreningar är medlemmar i BRÖ och fick hjälp med var sitt föreningsblad för allmän beskådan:
Lännäs Byskoleförening
Föreningsblad Lännäs

Skorpeds Bygdegårdsförening
Föreningsblad SBF

Skorpeds Hembygdsförening
Föreningsblad SHF

Denna förening är inte medlem i BRÖ men erbjöds ändå att delta i montern med följande föreningsblad:
Hermansjöbygdens Intresseförening
Föreningsblad HI