Fiske

Skorpeds fiskevatten

Du kan ta del av fiskeinformation i Skorpeds fiskevatten genom Skorpeds fvof:s informationsfolder och karta här nedan.


Skorpeds fvof:s informationsfolder
2022-08-08_skorpedsfvof_broschyr
Skorpeds fvof:s karta
Skoterkarta