Föreningsliv

Föreningar i Skorped

Det har nog inte undgått någon att Skorped har ett rikt föreningsliv.

Här nedan nämns många av dem tillsammans med en kort beskrivning av vad de olika föreningarna gör för att till exempel bevara, utveckla, berika och främja Skorped. De allra flesta föreningar arrangerar aktiviteter för allmänheten som går att läsa om i Skorpeds kalender.

Förutom de allmännyttiga föreningar som finns beskrivna här nedan så finns bland annat ett flertal väg-, vatten- och samfällighetsföreningar i Skorped.


Byvattnets Bygdegårdsförening

Byvattnets Bygdegårdsförening förvaltar Byvattnets Bygdegård.
Bygdegården inrymmer en samlingslokal med plats för totalt 100 personer. Vid bordsdukning inrymmer samlingslokalen totalt ? personer.
Föreningen arrangerar flera tillställningar under vår, sommar och höst.

Ordförande
​Åke Eriksson, 0661-330 00, 072-263 04 77


Djupsjö Intresseförening

Djupsjö Intresseförening förvaltar badplatsen Djupsjöbadet belägen i Djupsjön.

Ordförande
Anders Selqvist, 070-677 72 46

Facebook-grupp
Djupsjöbadet


EFS Önskan

EFS (Evangeliska FosterlandsStiftelsen) i Önskan förvaltar Önskans Bönhus.
EFS Önskan samarbetar med de andra församlingarna i Skorped.
Församlingen arrangerar återkommande gudstjänster och symöten.

Ordförande
​Anna Märta Jonsson, ​0661-310 10, 070-241 36 60


Equmenia Skorped

Equmenia Skorped är en ungdomsförening inom Skorpeds Baptistförsamling.
Föreningen arrangerar bland annat det väldigt uppskattade Harpsjölägret varje sommar samt engagerar sej i till exempel Miniorerna, Scouterna och Söndagsskolan.

Ordförande
​Kristoffer Arvidsson, 073-837 26 32

E-postadress
equmenia.skorped @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Hermansjöbygdens Intresseförening

Hermansjöbygdens Intresseförening verkar för att bevara området Högland med omnejd mellan Aspeå och Grundtjärn.
Föreningen samarbetar bland andra med Holmen Skog AB och Murberget, Länsmuseet Västernorrland.

Ordförande
Solveig Nordin Zamano, 070-672 84 83

Blogg
Hermansjöbygdens Intresseförening


Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Intresseföreningen Skorpeds Framtid verkar för hela Skorped med omnejd (vilket inkluderar samtliga byar i “895 97 Skorped-området”) och samarbetar med flera olika aktörer när det gäller att till exempel bibehålla och utveckla den kommunala servicen i bygden.
Föreningen förvaltar denna webbplats.

Ordförande
​vakant

E-postadress
framtid @ skorped.se
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

E-postadress till arbetsgruppen för Skorpeds hemtjänst, Träffpunkten Skorped och Skorpeds Servicecenter
servicecenter @ skorped.se
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Lännäs Byskoleförening

Lännäs Byskoleförening förvaltar Lännäs Byskola och Lännäs Bygård (före detta EFS Lännäs Bönhus).
Byskolan har restaurerats till ursprungsskick och inrymmer cirka 60 personer.
Bygårdens källarlokal genomgick år 2017 en gedigen renovering och inrymmer en samlingslokal som vid bordsdukning ger plats åt cirka 40 personer.
​Föreningen arrangerar till exempel årligen Den stora metarkvällen, Gammaldags jul och Julgransplundring.

Ordförande
Ulla Johansson, 070-674 43 19

Facebook-grupp
Lännäs byskoleförening

Webbplats
Lännäs Byskoleförening

E-postadress
lannasbyskola @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Macken i Skorped ekonomisk förening

Macken i Skorped ekonomisk förening förvaltar By-macken i Skorped som ägs av dess medlemmar.
By-macken är obemannad och där finns drivmedlen Bensin 95 och Diesel MK 1 som levereras av Skelleftebränslen AB, macken är även utrustad med adblue. Betalning sker i betalautomat dygnet runt, året runt, med betalkort eller med det tankkort du ansökt om via drivmedelsleverantören.

Ordförande
Linus Johansson, 070-252 63 69

Facebook-grupp
Macken i Skorped


Skorpeds Baptistförsamling

Skorpeds Baptistförsamling förvaltar Skorpeds Baptistkyrka belägen i Skorped centrum.
Skorpeds Baptistförsamling samarbetar med de andra församlingarna i Skorped.
Församlingen arrangerar till exempel återkommande gudstjänster och bibelsamtal.

Ordförande
Gunnar Näsström, 070-588 85 44

Facebook-sida
Byfadder Skorped – Bois Negresse

​Webbplats
Skorpeds Baptistförsamling

E-postadress
mail @ skorpedsbaptistkyrka.se
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds Bygdegårdsförening

Skorpeds Bygdegårdsförening förvaltar Skorpeds Bygdegård belägen i Mosjö (ett före detta ålderdomshem som på sin tid hette Skorpedshemmet).
Bygdegården inrymmer bland annat en stor samlingslokal med plats för totalt 150 personer. Vid bordsdukning inrymmer samlingslokalen totalt 80 personer.

Ordförande
vakant

Facebook-sida
Skorpeds Bygdegårdsförening

​Webbplats
Skorpeds Bygdegårdsförening

E-postadress
skorpedsbygdegard @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds fiskevårdsområdesförening (Skorpeds fvof)

Skorpeds fvof ser över Skorpeds sjöar och vattendrag samt gör ett stort jobb med att kontrollera vindskydd och intilliggande grillplatser.

Ordförande
Ove Wigren, 073-031 34 76

Webbplats
Skorpeds fvof

E-postadress
skorpedsfiskevardsforening @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds församling

Skorpeds församling ingår i Örnsköldsviks södra pastorat och förvaltar Skorpeds kyrka samt Församlingshemmet Skorped belägen i gränsen mellan byarna Mosjö och Skorped.
Skorpeds församling samarbetar med de andra församlingarna i Skorped.
Församlingen arrangerar till exempel återkommande gudstjänster, andakter, onsdagskaféer och barnaktiviteter.

Ordförande, Skorpeds församlingsråd
Monica Lundin, 070-642 80 59

Facebook-grupp
Stor och liten Skorped

Facebook-sida
Svenska kyrkan Anundsjö Skorped

​Webbplats
Skorpeds församling


Skorpeds Hembygdsförening

Skorpeds Hembygdsförening förvaltar Skorpeds Hembygdsgård belägen i Lännäs samt Båtsmanstorpet i Mosjö.
​Föreningen arrangerar årligen Hembygdsdagen och Hembygdsgårdens dag samt håller sommarkaféet öppet då lokala förmågor anmält sitt intresse.

Ordförande
Kristina Wigren, 070-320 96 44

Webbplats
Skorpeds Hembygdsförening

E-postadress
skorpedshembygd @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds Majblommeförening

Skorpeds Majblommeförening har sedan lång tid sålt majblommor via Skorpedskolans elever, något som eleverna utför helt ideellt. I gengäld får Skorpedskolan 20 % av försäljningssumman för att till exempel köpa sport-, lek- och pedagogisk utrustning eller liknande efter eget val. Av den totala insamlingssumman levererar lokalföreningen 40 % till Majblommans Riksförbund centralt, vilket bland annat är betalning för påverkansarbete, stöd till forskning samt råd och stöd till lokalföreningar. Resterande 40 % går direkt till ekonomiskt stöd, efter behov och ansökan, till barn och ungdomar i Skorped upp till och med det år barnet fyller 18 år. Verksamheten leds och administreras av en styrelse med tydlig redovisning till riksorganisationen.

Ordförande
Kristina Wigren, 070-320 96 44

Webbplats
Skorpeds Majblommeförening

E-postadress
skorped @ majblommeforening.se
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds Pistolskytteförening

Skorpeds Pistolskytteförening förvaltar Skorpeds skjutbana belägen i gränsen mellan Lännäs och Önskan.
​Föreningen arrangerar den årligen återkommande Hea-stigen (en kuljaktstig) i Bureåborg, beläget strax utanför Skorpedsområdet.

​Ordförande
​Ove Wigren, 073-031 34 76

Facebook-grupp
Skorpeds Pistolskytteförening

Instagram
Skorpeds Pistolskytteförening

E-postadress
skorpedspf @ outlook.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds Sportklubb

Skorpeds Sportklubb (SSK) består av flera sektioner och är mycket aktiv under hela året med olika typer av träningstillfällen och aktiviteter. SSK förvaltar badplatsen Vika, tennisplanen, boulebanorna, grusplanen samt Bränna Idrottsplats där det finns en gräsplan för upp till 11-mannalag, boulebanor, omklädningsrum, serveringsmöjligheter och en takad läktare.
Föreningen arrangerar till exempel årligen Fotbollens dag och Skidans dag.

Fotbollsektion
Arrangerar återkommande fotbollsträningar.
Håller fotbollsplanen Bränna Ip i Lännäs klippt och streckad för att komma fotbollslagen till nytta.
Håller även grusplanen intill Skorped centrum sladdad för eventuella matcher eller andra arrangemang.
​SSK har oftast fotbollslag under säsong, håll utkik på Facebook-sidan för mer information.

Ishockeysektion
Håller ishockeyplanen vid Skorpedskolan skottad och spolad för att komma Skorpedskoleeleverna och allmänheten till nytta.

Motionsektion
Arrangerar återkommande träningspass flera gånger i veckan. Platsen för träningspassen varierar med säsong men oftast sker träningen i Skorpedskolans gymnastiksal eller utomhus på sommaren.

Skidsektion
Arrangerar återkommande skidträningar.
Håller elljusspåret, med start intill Skorpedskolan, sladdat och spårat för att komma Skorpedskoleeleverna och allmänheten till nytta.
Elljusspåret mäter totalt 2,5 km.
​Dagljusspåret startar i Önskan, 7 km från elljusspåret och mäter totalt 9 km.

Bokning av tennisplanen
Planhyra per timme (planhyra totalt oavsett antal spelare, t ex 4 vuxna spelare som är medlemmar betalar 100 kr för 1 timme).
100 kr vuxna, medlemmar
50 kr barn
120 kr vuxna, ej medlemmar
* Boka din tid och betala därefter via Swish till 123 091 03 07. Märk med ”Tennis”.
* Drop-in spel är fortfarande välkommet men bokade tider har förtur. Lapp med ordningsregler och betalningsinformation sitter uppe vid tennisplanen.
* Lämna planen i det skick du önskar finna den. Efter spel ska hela planen sopas och linjerna tas sist. Se till att inget skräp eller annat lämnas kvar, tack!

Boka tennisplanen

Ordförande
Jonas Sundin, 070-399 10 25

Facebook-sida
Skorpeds SK
Skorpeds SK DAM
Skorpeds SK HERR

E-postadress
skorpedssportklubb @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds Vi Unga

Skorpeds Vi Unga är en förening som drivs och består av barn och ungdomar.
Föreningens lokaler finns på övervåningen i Skorpeds Bygdegård med bland annat LAN-rum, biljardrum och biosalong.

Ordförande
​​Linnea Nilsson, 073-047 44 01

Facebook-grupp
Vi-Unga i Skorped


Önskans BGF

Önskans BGF (bygdegårdsförening) förvaltar Önskans Bystuga.
Bystugan inrymmer en samlingslokal med plats för totalt ? personer. Vid bordsdukning inrymmer samlingslokalen totalt ? personer.
Planer finns på att renovera bagarstugan på området.
Föreningen arrangerar till exempel bjudning med ärtsoppa.

​Ordförande
Mikael Öberg, 070-696 25 02