Föreningsliv

Föreningar i Skorped

Det har nog inte undgått någon att Skorped har ett rikt föreningsliv.

Här nedan nämns många av dem tillsammans med en kort beskrivning av vad de olika föreningarna gör för att till exempel bevara, utveckla, berika och främja Skorped. De allra flesta föreningar arrangerar aktiviteter för allmänheten som går att läsa om i Skorpeds kalender.

Förutom de allmännyttiga föreningar som finns beskrivna här nedan så finns bland annat ett flertal väg-, vatten- och samfällighetsföreningar i Skorped.


Byvattnets Bygdegårdsförening

Byvattnets Bygdegårdsförening förvaltar Byvattnets Bygdegård.
Bygdegården inrymmer en samlingslokal med plats för totalt 100 personer. Vid bordsdukning inrymmer samlingslokalen totalt ? personer.
Föreningen arrangerar flera tillställningar under vår, sommar och höst.

Ordförande
​Åke Eriksson, 0661-330 00, 072-263 04 77


Djupsjö Intresseförening

Djupsjö Intresseförening förvaltar badplatsen Djupsjöbadet belägen i Djupsjön.

Ordförande
Daniel Edin, 070-320 26 39

Facebook-grupp
Djupsjöbadet


EFS Önskan

EFS (Evangeliska FosterlandsStiftelsen) i Önskan förvaltar Önskans Bönhus.
EFS Önskan samarbetar med de andra församlingarna i Skorped.
Församlingen arrangerar återkommande gudstjänster och symöten.

Ordförande
​Anna Märta Jonsson, ​0661-310 10, 070-241 36 60


Equmenia Skorped

Equmenia Skorped är en ungdomsförening inom Skorpeds Baptistförsamling.
Föreningen arrangerar bland annat det väldigt uppskattade Harpsjölägret varje sommar samt engagerar sej i till exempel Miniorerna, Scouterna och Barnstunden.

Ordförande
​Kristoffer Arvidsson, 073-837 26 32

Webbplats
Skorpeds Baptistkyrka, ungdomsverksamhet

E-postadress
equmenia.ungdom.skorped @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Fiber till Skorped

Föreningen Fiber till Skorped startades i samband med att utbyggnaden av fibernätet aktualiserades.
Fiber till Skorped har kontakt med olika aktörer i fiberfrågor för att få en så gynnsam utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet som möjligt.

Ordförande
Gunnar Näsström, 070-588 85 44

Facebook-grupp
skorpeds fiber

E-postadress
skorpedsfiber @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Hermansjöbygdens Intresseförening

Hermansjöbygdens Intresseförening verkar för att bevara området Högland med omnejd mellan Aspeå och Grundtjärn.
Föreningen samarbetar bland andra med Holmen Skog AB och Murberget, Länsmuseet Västernorrland.

Ordförande
Marie Hellstrand Eriksson, 070-203 00 37

Blogg
Hermansjöbygdens Intresseförening


Intresseföreningen Skorpeds Framtid

Intresseföreningen Skorpeds Framtid verkar för hela Skorped med omnejd (vilket inkluderar samtliga byar i “895 97 Skorped-området”) och samarbetar med flera olika aktörer när det gäller att till exempel bibehålla och utveckla den kommunala servicen i bygden.
Föreningen förvaltar denna webbplats.

Ordförande
​David Söderlund, 0661-302 20

E-postadress
framtid @ skorped.se
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

E-postadress till arbetsgruppen för Skorpeds hemtjänst, Träffpunkten Skorped och Skorpeds Servicecenter
servicecenter @ skorped.se
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Kvinnoföreningen

Kvinnoföreningen inom Skorpeds Baptistförsamling är föreningen för dej som är dam, tant eller tjej och vill träffa andra Skorpedskvinnor. Träffarna kan innehålla lite av varje såsom kvällens gäst, musik och poesi samt till exempel insatser till förmån för missionsarbeten i olika delar av världen. Naturligtvis är gemenskapen kring kaffekoppen en betydelsefull stund.

Ordförande
Karin Johansson, 070-526 64 99

Webbplats
Skorpeds Baptistkyrka, Kvinnoföreningen


Lännäs Byskoleförening

Lännäs Byskoleförening förvaltar Lännäs Byskola och Lännäs Bygård (före detta EFS Lännäs Bönhus).
Byskolan har restaurerats så tidsenligt som möjligt och inrymmer cirka 60 personer.
Bygårdens källarlokal genomgick år 2017 en gedigen renovering. Bygården inrymmer en samlingslokal som vid bordsdukning ger plats åt totalt 40 personer.
Byggnaderna kan hyras var för sej men byskolan har endast utedass, vedeldad uppvärmning i kamin, spis och kakelugnar samt avsaknad av vatten och avlopp. Rekommendationen är att hyra båda byggnaderna för att ha tillgång till kök, dusch och tillgänglighetsanpassad toalett.
​Föreningen arrangerar till exempel årligen Stora metarkvällen, Gammaldags jul och Julgransplundring.
Var god se Lännäs Byskoleförenings webbplats för mer information om byggnaderna och aktiviteterna.

Priser
Byskola 100 kr/dygn = kallhyra, det vill säga du eldar själv för att få värme
Bygård 400 kr/dygn
Bygård 200 kr/kortare sammanträde eller föreningsmöte
Uppställningsplats för husvagn eller husbil 100 kr/dygn
Undermålig städning debiteras med 800 kr

Kontakta någon av oss om du önskar hyra något av ovanstående
Ulla Johansson 070-674 43 19 (ordförande)
Karl Evert Hellström 070-698 93 48 (kassör)

Ordförande
Ulla Johansson, 070-674 43 19

Facebook-grupp
Lännäs byskoleförening

Webbplats
Lännäs Byskoleförening

E-postadress
lannasbyskola @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Macken i Skorped ekonomisk förening

Macken i Skorped ekonomisk förening förvaltar By-macken i Skorped som ägs av dess medlemmar.
By-macken är obemannad och där finns drivmedlen Bensin 95 och Diesel MK 1 som levereras av Skelleftebränslen AB, macken är även utrustad med adblue. Betalning sker i betalautomat dygnet runt, året runt, med betalkort eller med det tankkort du ansökt om via drivmedelsleverantören.

Ordförande
Arne Näsström, 070-373 33 21

Facebook-grupp
Macken i Skorped


Skorpeds Baptistförsamling

Skorpeds Baptistförsamling förvaltar Skorpeds Baptistkyrka belägen i Skorped centrum.
Skorpeds Baptistförsamling samarbetar med de andra församlingarna i Skorped.
Församlingen arrangerar till exempel återkommande gudstjänster och bibelsamtal.

Ordförande
Gunnar Näsström, 070-588 85 44

Facebook-sida
Byfadder Skorped – Bois Negresse

​Webbplats
Skorpeds Baptistkyrka

E-postadress
mail @ skorpedsbaptistkyrka.se
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds Bygdegårdsförening

Skorpeds Bygdegårdsförening förvaltar Skorpeds Bygdegård belägen i Mosjö (ett före detta ålderdomshem som på sin tid hette Skorpedshemmet).
Bygdegården inrymmer bland annat en stor samlingslokal med plats för totalt 150 personer. Vid bordsdukning inrymmer samlingslokalen totalt 80 personer.
Föreningen arrangerar till exempel ett årligen återkommande Midsommarfirande.

Ordförande
Anders Broman, 070-201 74 23

Facebook-sida
Skorpeds Bygdegårdsförening

​Webbplats
Skorpeds Bygdegårdsförening

E-postadress
skorpedsbygdegard @ gmail.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds FVO

Skorpeds FVO (fiskevårdsområde) ser över Skorpeds vattendrag och sjöar samt gör ett stort jobb med att kontrollera vindskydd och intilliggande grillplatser.

Ordförande
ej tillsatt

Kontaktperson
Torbjörn Näslund, 0661-303 34, 073-088 10 84


Skorpeds församling

Skorpeds församling ingår i Anundsjö Skorped pastorat och förvaltar Skorpeds kyrka samt Församlingshemmet Skorped belägen i gränsen mellan Mosjö och Skorped.
Skorpeds församling samarbetar med de andra församlingarna i Skorped.
Församlingen arrangerar till exempel återkommande gudstjänster, andakter, Onsdagskaféer och barnaktiviteter.

Ordförande, Skorpeds församlingsråd
Fredrik Nilsson, 073-043 43 33

Facebook-grupp
Stor och liten Skorped

Facebook-sida
Svenska kyrkan Anundsjö Skorped

​Webbplats
Skorpeds församling


Skorpeds Hembygdsförening

Skorpeds Hembygdsförening förvaltar Skorpeds Hembygdsgård belägen i Lännäs.
​Föreningen arrangerar årligen Hembygdsdagen och Hembygdsgårdarnas dag samt håller sommarkaféet öppet då lokala förmågor anmält sitt intresse.

Ordförande
Kristina Wigren, 070-320 96 44

Webbplats
Skorpeds Hembygdsförening


Skorpeds Majblommeförening

Skorpeds Majblommeförening har sedan lång tid sålt majblommor via Skorpedskolans elever, något som eleverna utför helt ideellt. I gengäld får Skorpedskolan 20 % av försäljningssumman för att till exempel köpa sport-, lek- och pedagogisk utrustning eller liknande efter eget val. Av den totala insamlingssumman levererar lokalföreningen 40 % till Majblommans Riksförbund centralt, vilket bland annat är betalning för påverkansarbete, stöd till forskning samt råd och stöd till lokalföreningar. Resterande 40 % går direkt till ekonomiskt stöd, efter behov och ansökan, till barn och ungdomar i Skorped upp till och med det år barnet fyller 18 år. Verksamheten leds och administreras av en styrelse med tydlig redovisning till riksorganisationen.

Ordförande
Kristina Wigren, 070-320 96 44

Webbplats
Skorpeds Majblommeförening

E-postadress
skorped @ majblommeforening.se
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds Pistolskytteförening

Skorpeds Pistolskytteförening förvaltar Skorpeds skjutbana belägen i gränsen mellan Lännäs och Önskan.
​Föreningen arrangerar den årligen återkommande Hea-stigen (en kuljaktstig) i Bureåborg, beläget strax utanför Skorpedsområdet.

​Ordförande
​Ove Wigren, 073-031 34 76

Facebook-grupp
Skorpeds Pistolskytteförening

Instagram
Skorpeds Pistolskytteförening

E-postadress
skorpedspf @ outlook.com
Om du vill skicka e-post så använder du e-postadressen ovan men utan mellanslag före och efter @-tecknet.


Skorpeds Sportklubb

Skorpeds Sportklubb (SSK) består av flera sektioner och är mycket aktiv under hela året med olika typer av träningstillfällen och aktiviteter. SSK förvaltar badplatsen Vika, tennisbanan, minigolfbanan, boulebanorna, grusplanen samt Bränna Idrottsplats där det finns en gräsplan för upp till 11-mannalag, omklädningsrum, serveringsmöjligheter och en takad läktare.
Föreningen arrangerar till exempel årligen Fotbollens dag och Skidans dag.

Fotbollsektion
Arrangerar återkommande fotbollsträningar.
Håller fotbollsplanen Bränna Ip i Lännäs klippt och streckad för att komma fotbollslagen till nytta.
Håller även grusplanen intill Skorped centrum sladdad för eventuella matcher eller andra arrangemang.
​SSK har ett fotbollslag i Moälvsserien, F-07.
​SSK har ett damlag i division 3.

Ishockeysektion
Håller ishockeyplanen vid Skorpedskolan skottad och spolad för att komma Skorpedseleverna och allmänheten till nytta.

Motionsektion
Arrangerar återkommande träningspass flera gånger i veckan. Platsen för träningspassen varierar med säsong men oftast sker träningen i Skorpedskolans gymnastiksal eller utomhus på sommaren.

Skidsektion
Arrangerar återkommande skidträningar.
Håller elljusspåret, med start intill Skorpedskolan, sladdat och spårat för att komma Skorpedseleverna och allmänheten till nytta.
Elljusspåret mäter totalt 2,5 km.
​Dagljusspåret startar i Önskan, 7 km från elljusspåret och mäter totalt 9 km.

Ordförande
ej tillsatt

Facebook-sida
Skorpeds SK DAM
Skorpeds SK HERR


Skorpeds Vi Unga

Skorpeds Vi Unga är en förening som drivs och består av barn och ungdomar.
Föreningens lokaler finns på övervåningen i Skorpeds Bygdegård med bland annat LAN-rum, biljardrum och biosalong.

Ordförande
​​Linnea Nilsson, 073-047 44 01

Facebook-grupp
Vi-Unga i Skorped


Önskans BGF

Önskans BGF (bygdegårdsförening) förvaltar Önskans Bystuga.
Bystugan inrymmer en samlingslokal med plats för totalt ? personer. Vid bordsdukning inrymmer samlingslokalen totalt ? personer.
Planer finns på att renovera bagarstugan på området.
Föreningen arrangerar till exempel bjudning med ärtsoppa.

​Ordförande
Mikael Öberg, 070-696 25 02