Du har hittat till Skorped

www.skorped.se

På den här webbplatsen hittar du information om det mesta som rör Skorpedsbygden.

Ta gärna en titt i Skorpeds kalender och kom och var med på de aktiviteter som du tycker lockar.

Känner du till något som bör finnas med i Skorpeds kalender?
Kontakta Kristina Wigren, 070-320 96 44, som hjälper till att lägga in det.

Aktuellt

Information för alla i Skorped med omnejd

Här nedan listas senaste nytt som rör Skorpedsbygden.

Har du tips på allmän information får du gärna delge oss som driver denna webbplats genom fliken Kontakta oss i menyraden längst upp.

Saknar du någon information som du sett här tidigare? Klicka på På gång i menyraden längst upp för att hitta till de lite äldre inläggen.


Information angående
Nätraåns kanotled

Till dej som markägare intill Nätraån

Bygdsam Nätradalen vill tillsammans med markägare, föreningar, företag och privatpersoner återskapa Nätraåns kanotled. För att se om det är möjligt behöver vi göra en ansökan om strandskyddsdispens. Hjälp oss sprida ordet!

En ansökan om strandskyddsdispens görs för att få veta OM det är tillåtet att göra insatser kring Nätraån för att göra den farbar som kanotled igen.

Vi kommer att göra EN ansökan som gäller för hela ån från kanotledens start till Bysjön. Oavsett utfall på ansökan kommer INGA åtgärder att göras förrän berörd markägare blivit tillfrågad.

Tyvärr är det allt för många markägare (runt 900 st) för att kunna kontakta alla enskilt varför vi behöver er hjälp att sprida ordet.

Bygdsam Nätradalen har haft ett flertal möten med intressenter kring Nätraån och alla är positiva till att undersöka möjligheterna för Nätraåns fortlevnad som kanotled. Vi har även haft dialog med kommunen om samverkan kring de stugor och vindskydd som finns efter leden.

Vill du vara med i den grupp som fortsättningsvis kommer att jobba med frågan? Skicka ett mail till kontakt@bygdsamnatradalen.se för att få inbjudan till nästa möte.

Har du synpunkter, inspel eller värdefulla kontakter så tveka inte att kontakta oss.

Hälsar
Bygdsam Nätradalen via Skorpeds fvof

Inlagt datum: 2024-03-29