Du har hittat till Skorped

www.skorped.se

På den här webbplatsen hittar du information om det mesta som rör Skorpedsbygden.

Ta gärna en titt i Skorpeds kalender och kom och var med på de aktiviteter som du tycker lockar.

Känner du till något som bör finnas med i Skorpeds kalender?
Kontakta Kristina Wigren, 070-320 96 44, som hjälper till att lägga in det.

Aktuellt

Information för alla i Skorped med omnejd

Här nedan listas senaste nytt som rör Skorpedsbygden.

Har du tips på allmän information får du gärna delge oss som driver denna webbplats genom fliken Kontakta oss i menyraden längst upp.

Saknar du någon information som du sett här tidigare? Klicka på På gång i menyraden längst upp för att hitta till de lite äldre inläggen.


Information från
arbetsgruppen kring Skorpeds hemtjänst och servicecenter,
genom Intresseföreningen Skorpeds Framtid (ISF)

Våren 2019 kallade Intresseföreningen Skorpeds Framtid till ett möte med Skorpedsbygdens föreningar för att diskutera kommunens planer på att flytta hemtjänstpersonalens utgångspunkt från Skorped till Sidensjö och att avveckla Skorpeds Servicecenter. Efter detta bildades en arbetsgrupp som arrangerade ett samhällsmöte i oktober 2019. Gruppen har jobbat vidare utifrån det som sades på detta möte, och planen var att kalla till ett andra samhällsmöte under mars i år, dels för att informera om nuläget, men framförallt för att förankra våra tankar och visioner. Eftersom vi är mitt i problematiken med coronaviruset har vi beslutat att avvakta med samhällsmötet till efter sommaren, och i stället vill vi informera på detta sätt.

Arbetsgruppens mål är att under 2020 ta fram ett förslag på vision, strategi och kostnadsplan för ett övertagande av Skorpeds Servicecenter, att bl a planera för ett trygghetsboende som då förslagsvis ägs av Skorpedsbygden liknande bymacken. En viktig förutsättning är att det kan bli ekonomiskt bärkraftigt, det måste kunna bära kostnaden för underhåll, vaktmästare och städning. På sikt vill vi även jobba för att kunna ha privat hemtjänst som utgår från Skorped.

Glädjande är att vår arbetsgrupp sökte och fick ett bidrag på 20 000 kronor från Bygdsam Anundsjö för en studieresa till Kallbygden i Åre kommun, Jämtland. Vi var sex personer som åkte till Kall en helg i februari. Kallbygden består av centralorten Kall och omkringliggande byar med cirka 500 invånare. Bygden påminner mycket om Skorpedsbygdens situation på så vis att de kämpar för att behålla den kommunala servicen, tjänstemännen har för stor makt i förhållande till politikerna och det är svårt att få fram de verkliga kostnaderna inför beslut om nedskärningar. De vi pratade med påpekade vikten av att ha bra kontakter med kommunala nämnder och personer som har god insyn i ekonomisystemen.

Det som gjorde starkast intryck på oss var hur de lyckats prioritera och genomföra ett 30‑tal investeringsprojekt inom Kallbygden. Årliga prioriteringar görs sedan starten 1991, i nära samarbete med sex olika byalag med två representanter från varje by, det för att få ett bredare engagemang som gagnar hela bygden. Fokus är på skola, affär och äldreomsorg men även övrig service, t ex var de tidigt ute med eget trådlöst bredbandsnät och nu har de byggt ett eget markbundet fibernät med investering från vattenkraftens årliga bygdemedel. Huspriserna har fördubblats som ett resultat av det engagemang, den framtidstro, kompetens och vilja som finns inom bygden.

Vår arbetsgrupp har även sökt och fått beviljat 25 000 kr från kyrkorådet, Anundsjö Skorped pastorat. Pengarna är tänkta att användas för att göra en förstudie om vilka investeringar som krävs för att minska på servicecentrets energikostnader. Vi tror att en väl genomarbetad förstudie ökar möjligheterna att kunna söka och få investeringsbidrag.

Vi tror på ett gemensamt ägande som gagnar hela Skorpedsbygden. Alternativet är att inget görs, låta chansen gå oss förbi och se vad som händer. Vi har kommunen med oss om vi startar ett eget trygghetsboende men vad det innebär i praktiken och vad kommunen kan erbjuda vet vi inte ännu. Vi behöver först planera för ett andra samhällsmöte och förankra våra planer med Skorpedsbygden, något vi återkommer om i slutet av sommaren.

Vill du komma i kontakt med oss i arbetsgruppen så får du gärna skicka ett mejl.

E-postadress till arbetsgruppen:
​servicecenter @ skorped.se

Om du vill skicka e-post till e-postadressen ovan så använder du den men utan mellanslag före och efter @-tecknet.

Med vänlig hälsning
arbetsgruppen för Skorpeds hemtjänst, Träffpunkten Skorped och Skorpeds Servicecenter

Inlagt datum: 2020-04-12