Skorpeds historia

Skorped genom tiderna

Skorped är ett trivsamt samhälle med en lång historia.

Ortsnamnet Skorped kommer enligt hörsägen från att marken till mesta del består av lera. Vid torka bildas en skorpa på lerytan, därav namndelen skorp.

Skorped har anor från 1200-talet och här kan du följa dess historia från dåtid till nutid om både stort och smått.

Facebook-grupp
Skorped – vi minns

1200-tal

Skorped har så kallad kyrkorätt i Boteå församling.

1535

Ortsnamnet Skorpe finns omnämnt i kyrkbyn.

1697

Hela Sverige har varit under missväxt i flera år, detta år är det värsta. Man hade ofta frost på åkrarna, vilket bidrog till att skörden blev liten. I brist på skörd bakade man bröd på halm, agnar, mäld och tallbark.

1774

Framställan från byborna i Byvattnet, Holm, Lännäs, Skorped, Uberg och Mosjö om att få bilda kapellag/-församling inom Sidensjö socken.

1775

Regeringen tillåter Skorped att bygga kapell. Byggmästare var Per Zakrisson, Kubbe.

1776

Kapellet som byggts i trä invigs 9 juni. Det låg något väster om nuvarande kyrkogård och hade en fristående klockstapel. Från början kallas kapellet Sidensjö kapell men ändrades sedan till Skorped kapell efter den by som kapellet var uppfört i.

1779

Skorpeds församling tillika Skorpeds socken bildas som kapellförsamling genom en utbrytning ur Sidensjö församling och ingår så småningom som en annexförsamling i Sidensjö Skorped pastorat.

1807

Ortsborna ville döpa sin församling till Carl Gustafs capellförsamling*, efter dåvarande biskopen, det godkändes dock inte.
*Gammal skrivning

1823

7 maj blir Skorpeds församling en annexförsamling i Sidensjö Skorped pastorat.

1840

Grunden till en ny kyrka lades eftersom Skorpeds kapell börjar bli i dåligt skick.
När kyrkan skulle byggas fanns det stridigheter mellan byarna Lännäs och Mosjö. Bygdens mittpunkt fanns i närheten av Lännäs men om kyrkan hamnade där skulle invånarna i Djupsjö hamna för långt ifrån kyrkan och risken att de skulle bli räknade i Sidensjö ville man inte ta. Efter regeringsdom vann Mosjö den striden.

1843

Långhuset på den nya kyrkan stod färdig och den första gudstjänsten hölls i byggnaden.

1843

Djupsjö överfördes från Sidensjö församling till Skorpeds församling.

1844

Skorpeds kapell rivs på grund av att man byggt det på ostadig mark. Bland annat höll kapellets valv på att rasa in.

1846

Predikstolen, som är ämnad för Skorpeds kyrka, tillverkas av Nils Olov Nylén.

1847

Klockstapeln som byggdes samtidigt som Skorpeds kapell rivs.

1848

Invigning av Skorpeds kyrka som är byggd i ren empire-stil, ritad av Lars David Geting. I klocktornet finns två kyrkklockor varav den lilla klockan är mycket gammal, gjuten 1777 i Sundsvall.

1857

Jakob “Jacke” Byström, känd som “bygdens store son”, föds. Jacke lät sej döpas in i Skorpeds Baptistförsamling vid 18 års ålder. En av hans många meriter var bland annat som riksdagsman.

1860

17 juni i Lännäs sker den första dopförrättningen av baptister i Skorped. Dopförrättare var Jonas Sundberg.

1861

Skorpeds invånarantal uppgår till 1284 st.

1861

15 oktober bildas Skorpeds Baptistförsamling, endast 13 år efter att den första baptistförsamling bildats 1848 i Vallersvik på Sveriges västkust.

1862

Kommunreformen sker och Skorped sockens ansvar för de kyrkliga frågorna övergår till Skorpeds församling. För de borgerliga frågorna bildades Skorpeds landskommun, en av totalt 2358 st landskommuner med ett kommunalt självstyre där prästernas makt kom att minska.

1863

6 februari förordnades att Önskans by i Anundsjö församling skulle förläggas till Skorpeds församling.

1867

Nödår i norra Sverige. I Skorped låg isen kvar till midsommar på många av bygdens vatten.

1869

Skorped blir ett eget pastorat.

1880

På Midsommardagen invigs Lännäs kapell av Skorpeds Baptistförsamling.

1885

Uvsjö överflyttades från Sidensjö församling till Skorpeds församling.

1889

I oktober öppnas järnvägsstationen Skorpeds station som byggts på “Storsvedjan”, där sedermera stationssamhället växte upp.

1890

36 st Skorpedsbor utvandrar till Amerika.

1891

Läktarorgeln i Skorpeds kyrka installeras.

1893

På Juldagen invigs Mosjö kapell av Skorpeds Baptistförsamling.

1898

Totalt antal utvandrade Skorpedsbor till Amerika mellan åren 1882-1898 uppgår till 93 st.

1914

Under midsommar höll Ångermanlands Kyrkliga Ungdomsförbund ett mycket välbesökt möte i Skorped. Mötet avslutades med ett friluftsmöte på den plats där Ebeneserstenen står idag, en minnessten som restes på förslag av pastor Rang. Stenhuggaren Wallin, en av grundarna av EFS i Djupsjö, fick uppdraget att göra inskriptionen.

1930

Skorpeds kyrka renoveras. Altartavlan är utförd av Doris Belfrage och skänks till kyrkan av Forss AB.

1931

Ålderdomshemmet Skorpedshemmet står klart i Mosjö. Efter stridigheter mellan byarna Lännäs och Mosjö om var Skorpedshemmet ska stå så vinner Mosjö striden.
Idag är byggnaden en bygdegård och förvaltas av Skorpeds Bygdegårdsförening.

1942-1943

Biografen i Skorped på Skorpedsvägen 15 öppnar upp för allmänheten.

1952

En kommunreform sker där Skorpeds kommun inkorporeras med Anundsjö kommun.

1955

Nybygget Skorpedskolan står klar för årskurserna 1-7.
Idag är Skorpedskolan en skola för F-6 med fritidshem.

1957

22 september invigs Skorpeds Baptistkyrka av Skorpeds Baptistförsamling.

1963-1964

Biografen i Skorped på Skorpedsvägen 15 avslutar sin verksamhet.

1967

Skorpeds Baptistförsamling arrangerar Harpsjölägret för första gången. Ett sommarläger för barn och ungdomar som sedan dess är ett årligen återkommande arrangemang.

1970

En fristående orgel, byggd av Grönlunds Orgelbyggeri, installeras i mitten av Skorpeds kyrka.

1971

En kommunreform sker där Anundsjö kommun uppgick i Örnsköldsviks kommun.

1974

SJ:s godshantering upphör vid Skorpeds station.

1975

SJ:s persontrafik upphör vid Skorpeds station.

1984

Det nya servicehuset Skorpeds Servicecenter står klart i Skorped centrum. Lokalen inrymmer serviceboende med fem lägenheter, hemtjänstens grupplokal och träffpunkt för äldre.

1993

Skorpeds Servicecenter byggs ut med sju lägenheter.

1993

Utmärkelsen “Årets by” tilldelas Skorped. Det var Landsbygdsgruppen, Örnsköldsviks kommun, som beslutade om utmärkelsen.
I följebrevet går att läsa följande:

ÅRETS BY!
Landsbygdsgruppen vid Örnsköldsviks kommun har beslutat utse SKORPED till “ÅRETS BY” i kommunen.

Utmärkelsen och 10.000 kronor kommer att överlämnas till representanter för några av bygdens föreningar vid den årliga sammankomsten i Babtistkyrkan i samband med skyltsöndagen.

Motivering:

Skorped är ett mycket bra exempel på vad man kan åstadkomma i en bygd när människorna tar saken i egna händer och beslutar att själva göra insatser som man anser vara viktiga för ortens utveckling.

Insatserna har gjorts inom flera olika föreningar med skilda intressen. Detta vittnar om styrka och sammanhållning. Som exempel på vad som skapats kan nämnas bygdegården, industrihuset, idrottsanläggningar och andra trivselskapande åtgärder.

Utmärkelsen är den första i sitt slag och utan något beslut om hur det blir i framtiden. Den är mera ett uttryck för den beundran som man känner för det fantastiska arbete som uträttats i Skorped.

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Landsbygdsgruppen
John Norberg

1997

Väg 908, sträckan Skorped – Myre, rustas upp och blir som ny.

1998

I oktober uppmärksammar Skorpeds Baptistförsamling det 150-åriga minnet av baptistförsamlingens födelse i Sverige.

1998

Skorpeds församling blir en annexförsamling i Anundsjö Skorped pastorat som är ett pastorat i Örnsköldsviks kontrakt i Härnösands stift i Svenska kyrkan.

1998

Skorped beviljas att sätta upp byskyltarna “Välkommen till Skorped” i och kring Skorped (totalt fyra skyltar), vilket sedermera görs. Två skyltar står vid vardera infart till Skorped centrum samt en skylt i Lännäs och en skylt i Mosjö.

1998

Under sommaren bygger Svevia en förbifart på utsidan om stationssamhället Skorped centrum.

1999

Väg 915, sträckan Mosjö – Västergensjö, allmänt kallad “AK-vägen”, rustas upp och får asfaltsgrus som beläggning.

2003

Utmärkelsen “Årets Västernorrlänning” tilldelas en Skorpedsbo som får nästan hälften av lyssnarrösterna i omröstningen. En vinnare utses årligen sedan 1991 av Sveriges Radio, P4 Västernorrland, efter lyssnarnas nomineringar.

2006

Invigning av kaféet i Skorpeds Baptistkyrka, samma lokal som det som tidigare kallats “Lilla salen”.

2006

19 mars upphör Ångermanland som Skorpeds Baptistförsamlings distrikt. Istället bildas Baptisterna i Västernorrland (BIV) tillsammans med Medelpad. Skorpeds Baptistförsamling tillhör BIV.

2007

Skorpedsbygden förses med en idélåda som sätts upp under den gamla anslagstavlan i Skorped centrum.

2009

Skorpedsbygden förses med en defibrillator som sätts upp på utsidan av Skorpeds Servicecenter.

2009

Webbplatsen, www.skorped.se, skapas för Skorpedsbygden.

2010

En ny, gedigen och inglasad anslagstavla i Skorped centrum sätts upp för att komma allmänheten till nytta.

2010

29 augusti invigs By-macken i Skorped, den 1:a macken i Västernorrland som använder Byamacks-loggan och den 12:e i Sverige.

2010

Utmärkelsen “Världens trevligaste Ö-viksbo”* tilldelas en Skorpedsbo som är en av 10 nominerade kommuninvånare. Vinnaren utses av Tidningen7 efter läsarnas röster och vinnaren fick nästan dubbelt så många röster som den nominerade 2:an. Utmärkelsen fanns endast detta år. Artikelserien gjordes under 2010.
*Tidningen7, nr 6, 11 februari, 2011

2010

Utmärkelsen “Mästerskapsstipendiet”* tilldelas två aktiva skyttar i Skorpeds Pistolskytteförening som båda presterat SM-guld. Mästerskapsstipendiet delas ut för att premiera enskilda idrottare eller föreningar som utfört goda prestationer i samband med nationella eller internationella mästerskap eller motsvarande under år 2010. Stipendiaterna får en gåva, diplom och blommor. Utdelningen ägde rum 6 juni 2011.
*Kultur- och fritidsnämnden, Örnsköldsviks kommun, 6 juni 2011

2011

Skorpeds Baptistförsamling firar 150 år som baptistförsamling i Skorped.

2011

En lokal utvecklingsplan (LUP) för Skorped färdigställs och finns att läsa på denna webbplats under fliken Ladda ner. Skorped är den första byn i Örnsköldsviks kommun att ha en LUP.

2012

Skorpedsbygden förses med två pendlarparkeringar, belägna i Skorped centrum.

2013

Skorped tolkas som “Västernorrlands positivaste bygd” efter att ha fått högst indexvärde i Optimistindex/Engagemangsindex i en enkätundersökning* om landsbygdsservice, framtagen av Länsstyrelsen Västernorrland. Skorped toppar alltså inom områdena framtidstro och optimism genom att skapa engagemang och glädje.
*Rapport nr 2013:14 “Bilden av service på landsbygden”, ISSN 1403-624X
Bilden av service på landsbygden

2013

Utmärkelsen “Årets Anundsjöare” tilldelas en Skorpedsbo som är en av 14 nominerade Anundsjöbor. Vinnaren korades i samband med Bredbyndagen den 1 juni 2013. En vinnare utses årligen sedan 2010 av en jurygrupp bestående av representanter från Anundsjö IdrottsFörening (AIF), Anundsjö Företagarförening, Bygdsam Anundsjö, Kooperativet Anundsjö Framtid Ekonomiska Förening, Svenska kyrkan – Anundsjö Skorped pastorat och två representanter tillika elever från Bredbynskolans högstadium.

2014

Skorped omnämns som en röd tråd i skriften “Attraktionskraft – för tillväxt och utveckling”*, framtagen av Näringsdepartementet, Regeringskansliet.
*Artikelnummer N2014.05
Attraktionskraft för tillväxt och utveckling

2014

Utmärkelsen “Världens trevligaste Ö-viksby”* myntas i Tidningen7 som en positiv byakamp. Skorped nomineras men tyvärr är intresset från andra byar svalt så byakampen om titeln avslutas och ingen vinnare utgår. Detta var ett första test men då inget intresse fanns så avslutades artikelserien och därmed arbetet med utmärkelsen.
*Tidningen7, nr 25, 27 juni, 2014

2015

Utmärkelsen “Årets Bygdebo”* tilldelas en Skorpedsbo som är en av 15 nomineringar från Örnsköldsviks landsbygdsbor. Vinnaren utsågs av styrelsen, Bygderådet Örnsköldsvik (BRÖ), och delades ut i mars 2016 efter BRÖ:s årsstämma. Utmärkelsen har funnits sedan 2015.
*Bygderådet Örnsköldsvik, Nyhetsbrev, nr 6, mars 2016

Nyhetsbrev mars 2016, sida 1 av 2.
Bild: BRÖ

 

Nyhetsbrev mars 2016, sida 2 av 2.
Bild: BRÖ
2015

28 november invigs ljusprojektet “Skorped lyser” som pågår hela december. Projektet är ett samarbete mellan bybor, lokala föreningar och företag samt Örnsköldsviks kommun.

2016

1 januari inrättas distriktet Skorped (gamla Skorpeds socken), som en del av den geografiska indelningen av Sverige med totalt 2523 st områden, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

2018

Priset “Årets Skogspatron”* tilldelas en Skorpedsbo. Priset instiftades 2018 av Anläggningsvärlden, en av Sveriges ledande affärstidningar inom entreprenad, skogs- och transportbranschen och ges till en eller flera personer som genom idogt arbete försökt påverka hela skogsbranschen i en säkrare inriktning och/eller det egna företaget i kampen för att göra arbetsmiljön säkrare för de som arbetar inom skogsindustrin.
*Tidningen Anläggningsvärlden, 5 juni 2018

2018

Utmärkelsen “Årets idrottsstipendiat”* tilldelas en Skorpedsbo. Utdelningen ägde rum i samband med nationaldagsfirandet på Stora torget i Örnsköldsvik.
*Kultur- och fritidsnämnden, Örnsköldsviks kommun, 6 juni 2018

2018

Utmärkelsen “Örnsköldsviks Lucia”* tilldelas en Skorpedsbo som är en av 5 kandidater med totalt 9 sökande från Örnsköldsviks invånare. Vinnaren utsågs av Lions Club Örnsköldsvik med stöd av Örnsköldsviks Allehanda. Utmärkelsen har funnits sedan 1938.
*Örnsköldsviks Allehanda, 27 november 2018

2019

Utmärkelsen “Årets Anundsjöare” tilldelas två Skorpedsbor som är två av många nominerade Anundsjöbor. Vinnaren korades i samband med Bredbyndagen den 1 juni 2019. Vinnare utses årligen sedan 2010 av en jurygrupp bestående av representanter från Bygdsam Anundsjös styrelse och arbetsgrupp för Årets Anundsjöare.

2020

Idélådan som sattes upp 2007, för att fånga upp idéer från bygdebor inom Skorpedsbygden, plockas ned för att ersättas med en digital variant istället. Den digitala idélådan är kontaktformuläret på denna webbplats.

2020

5 november får Skorpeds By-mack en adblue-station installerad vid den befintliga macken samt en ny kortläsare.