Kanot

Paddla kanot i Skorped

Se informationen här nedan om Nätraåns kanotled, som börjar sin sträcka i Skorped.


Om Nätraåns kanotled

Nätraån är en smal, vacker och lugnflytande å med många krökar och få forssträckor.
Efter vårfloden är det dock tyvärr inte ovanligt att träd faller i eller över ån och kraftigt försvårar framkomligheten för kanotister. Det kan också hända vid andra tillfällen i samband med kraftigt regn eller storm.

Leden sträcker sig från Skorped till Sidensjö, en sträcka på cirka 5 mil. Vanligtvis tar det 2-3 dagar att paddla om man driver med strömmen.

Landskapet
Från Skorped rinner ån mestadels djupt nedskuren i ett skogslandskap med branta nipstränder, avbruten av uppodlade områden där stränderna är flacka.

Paddelsäsong
Ån är isfri någon gång mellan 20 april och 15 maj, därefter går det att paddla hela sommaren. Vattenståndet är som lägst i mitten av juli och ibland måste man dra kanoten förbi vissa strömpartier. Myreforsen är ej farbar samt att 200 meter uppströms denna finns en svårpasserad ström som vid vissa vattenstånd kan vara besvärlig att ta sej förbi.

Att tänka på
• Skräpa inte ner – ta med dina sopor hem
• Gör endast upp eld på iordningställda platser, kontrollera alltid att elden är släckt när du lämnar den
• Myreforsen är ej farbar, bär kanoten förbi forsen. Vid lågt vattenstånd måste man ta upp ca 300 meter ovanför forsen. Ta med kanotkärra och dra på vägen som går efter ån.

Kom ihåg att all framfart utmed ån sker på egen risk.